Lajme/Aktivitete

Garat sportive në futboll

Në kuadër të aktiviteteve sportive që po organizon Komuna e Zhelinës-Sektori për arsim,kulturë, rini dhe sport, në b ...

Më tepër

Shpallje/Njoftime

Raport – Извештај

Raporti për vlerësimin strategjik mjedisor për planin urbanistik jashtë vendbanim të PK NR. 2178, KK Zhelinë dhe PK nr. 296,297,317,285,300 dhe 322 kk Grupçin – KOMUNA E ZHELINËS Извештај за ...

SHPALLJE numër 16/2016 (27.01.2016)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА/REPUBLIKA E MAQEDONISË ОПШТИНА ЖЕЛИНО/KOMUNA E ZHELINËS SHPALLJE numër 16/2016 (27.01.2016) Për tjetërsim të tokës ndërtimore pronë e Republikës së Maqedonisë përmes ankandit elektronik për ndërtim të B1 –qëllime ...

Më tepër

Galeri


Lidhje