Lajme/Aktivitete

Garat sportive në futboll

Në kuadër të aktiviteteve sportive që po organizon Komuna e Zhelinës-Sektori për arsim,kulturë, rini dhe sport, në b ...

Më tepër

Shpallje/Njoftime

SHPALLJE numër 12/2015 ( 24.04.2015)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА/REPUBLIKA E MAQEDONISË ОПШТИНА ЖЕЛИНО/KOMUNA E ZHELINËS SHPALLJE numër 12/2015 ( 24.04.2015) Për tjetërsim të tokës ndërtimore pronë e Republikës së Maqedonisë përmes ankandit elektronik për ndërtim të A1 ...

SHPALLJE numër 11/2015 (01.04.2015)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА/REPUBLIKA E MAQEDONISË ОПШТИНА ЖЕЛИНО/KOMUNA E ZHELINËS SHPALLJE numër 11/2015 (01.04.2015) Për tjetërsim të tokës ndërtimore pronë e Republikës së Maqedonisë përmes ankandit elektronik për ndërtim të B1 –qëllime ...

SHPALLJE numër 10/2015 (04.02.2015)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА/REPUBLIKA E MAQEDONISË ОПШТИНА ЖЕЛИНО/KOMUNA E ZHELINËS SHPALLJE numër 10/2015 (04.02.2015) Për tjetërsim të tokës ndërtimore pronë e Republikës së Maqedonisë përmes ankandit elektronik për ndërtim të B1 –qëllime ...

SHPALLJE numër 9/2015 ( 04.02.2015)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА/REPUBLIKA E MAQEDONISË ОПШТИНА ЖЕЛИНО/KOMUNA E ZHELINËS SHPALLJE numër 9/2015 ( 04.02.2015) Për tjetërsim të tokës ndërtimore pronë e Republikës së Maqedonisë përmes ankandit elektronik për ndërtim të A1 ...

SHPALLJE numër 8/2014 ( 31.12.2014)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА/REPUBLIKA E MAQEDONISË ОПШТИНА ЖЕЛИНО/KOMUNA E ZHELINËS SHPALLJE numër 8/2014 ( 31.12.2014) Për tjetërsim të tokës ndërtimore pronë e Republikës së Maqedonisë përmes ankandit elektronik për ndërtim të A1 ...

SHPALLJE numër 7/2014 (31.12.2014)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА/REPUBLIKA E MAQEDONISË ОПШТИНА ЖЕЛИНО/KOMUNA E ZHELINËS SHPALLJE numër 7/2014 (31.12.2014) Për tjetërsim të tokës ndërtimore pronë e Republikës së Maqedonisë përmes ankandit elektronik për ndërtim të B1 –qëllime ...

SHPALLJE numër 6/2014 (05.12.2014)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА/REPUBLIKA E MAQEDONISË ОПШТИНА ЖЕЛИНО/KOMUNA E ZHELINËS SHPALLJE numër 6/2014 (05.12.2014) Për tjetërsim të tokës ndërtimore pronë e Republikës së Maqedonisë përmes ankandit elektronik për ndërtim të B1 –qëllime ...

Më tepër

Galeri


Lidhje