Известување за превентивна теристична адултицидна дезинцекција против комарци на Локална самоуправа Желино