Njoftime

“Dokumentacionin planor urbanistik lokal për PN_ZH1, me destinim E2-suprastrukturë komunale-stacion i pompës së benzinës, në PK nr. 1124, KK Zhelinë jashtë r.n.”

Comments are closed.

Close Search Window