KABINETI I KRYETARIT TË KOMUNËS

Jasin Shaqiri

Kabineti i kryetarit të komunës
(+389) 44 000 000

jasin.shaqiri@zhelina.gov.mk

Nebi Demiri

Kabineti i kryetarit të komunës
(+389) 44 000 000

nebi.demiri@zhelina.gov.mk

Esengil Amiti

Kabineti i kryetarit të komunës
(+389) 44 000 000

esengil.amiti@zhelina.gov.mk

Mirlinda Jashari

Kabineti i kryetarit të komunës
(+389) 44 000 000

mirlinda.jashari@zhelina.gov.mk

SEKTORI PËR PUNË JURIDIKE DHE VEPRIMTARI PUBLIKE 

Shefije Saiti

Seksioni për punë normativo-juridike dhe punë të përgjithshme administrative
(+389) 44 000 000

shefije.saiti@zhelina.gov.mk

Dashmir Xhelili

Seksioni për punë normativo-juridike dhe punë të përgjithshme administrative
(+389) 44 000 000

dashmir.xhelili@zhelina.gov.mk

_________

_________
(+389) 44 000 000

_________________

Servet Ejupi

Seksioni për punë normativo-juridike dhe punë të përgjithshme administrative
(+389) 44 000 000

servet.ejupi@zhelina.gov.mk

Saubi Avziu

Seksioni për veprimtari publike
(+389) 44 000 000

saubi.avziu@zhelina.gov.mk

Lazim Idrizi

Seksioni për veprimtari publike
(+389) 44 000 000

lazim.idrizi@zhelina.gov.mk

Hasibe Saliu

Seksioni për veprimtari publike
(+389) 44 000 000

hasibe.saliu@zhelina.gov.mk

SEKTORI PËR ÇËSHTJE FINANCIARE

Adil Emini

Sektori për çështje financiare
(+389) 44 000 000
adil.emini@zhelina.gov.mk

Shemsije Abazi

Seksioni për koordinim buxhetor, kontabilitet dhe pagesa
(+389) 44 000 000

shemsije.abazi@zhelina.gov.mk

Husnije Beluli

Seksioni për koordinim buxhetor, kontabilitet dhe pagesa
(+389) 44 000 000

husnije.beluli@zhelina.gov.mk

Mirushe Limani

Seksioni për koordinim buxhetor, kontabilitet dhe pagesa
(+389) 44 000 000

mirushe.limani@zhelina.gov.mk

Fatbardha Xheladini

Seksioni për administrim me tatimet dhe taksat
(+389) 44 000 000

fatbardha.xheladini@zhelina.gov.mk

Sulejman Sejfuli

Seksioni për administrim me tatimet dhe taksat
(+389) 44 000 000

sulejman.sejfuli@zhelina.gov.mk

Sali Alili

Seksioni për administrim me tatimet dhe taksat
(+389) 44 000 000

sali.alili@zhelina.gov.mk

Sefer Sejfullai

Seksioni për administrim me tatimet dhe taksat
(+389) 44 000 000

sefer.sejfullai@zhelina.gov.mk

Kasam Qufli

Seksioni për administrim me tatimet dhe taksat
(+389) 44 000 000

kasam.qufli@zhelina.gov.mk

____________

________
(+389) 44 000 000

_________________

Bujamin Arsllani

Seksioni për furnizime publike
(+389) 44 000 000

bujamin.arsllani@zhelina.gov.mk

Resul Sadiki

Seksioni për furnizime publike
(+389) 44 000 000

resul.sadiki@zhelina.gov.mk

Mefail Osmani

Seksioni për furnizime publike
(+389) 44 000 000

mefail.osmani@zhelina.gov.mk

Qenan Aliu

Seksioni për furnizime publike
(+389) 44 000 000

qenan.aliu@zhelina.gov.mk

Zamira Zejnullai

Seksioni për furnizime publike
(+389) 44 000 000

zamira.zejnullai@zhelina.gov.mk

SEKTORI PËR URBANIZËM, MBROJTJE TË AMBIENTIT JETËSOR,
VEPRIMTARI KOMUNALE, KOMUNIKACION, RRUGË , ZHVILLIM EKONOMIK LOKAL DHE RESURSE NJERZORE

Kreshnike Idrizi

Seksioni për urbanizëm dhe mbrojtje të ambientit jetësor
(+389) 44 000 000

kreshnike.idrizi@zhelina.gov.mk

Miroslav Petreski

Seksioni për urbanizëm dhe mbrojtje të ambientit jetësor
(+389) 44 000 000

miroslav.petrevski@zhelina.gov.mk

Shaban Nuredini

Seksioni për urbanizëm dhe mbrojtje të ambientit jetësor
(+389) 44 000 000

shaban.nuredini@zhelina.gov.mk

Bujar Sulejmani

Seksioni për urbanizëm dhe mbrojtje të ambientit jetësor
(+389) 44 000 000

bujar.sulejmani@zhelina.gov.mk

Gani Fetai

Seksioni për urbanizëm dhe mbrojtje të ambientit jetësor
(+389) 44 000 000

gani.fetai@zhelina.gov.mk

Jasin Xhemaili

Seksioni për urbanizëm dhe mbrojtje të ambientit jetësor
(+389) 44 000 000

jasin.xhemaili@zhelina.gov.mk

Shaban Limani

Seksioni për urbanizëm dhe mbrojtje të ambientit jetësor
(+389) 44 000 000

shaban.limani@zhelina.gov.mk

Agron Limani

Seksioni për veprimtari komunale, komunikacion dhe rrugë
(+389) 44 000 000

agron.limani@zhelina.gov.mk

Samir Shaini

Seksioni për veprimtari komunale, komunikacion dhe rrugë
(+389) 44 000 000

samir.shaini@zhelina.gov.mk

Shukri Çelebiu

Seksioni për zhvillim ekonomik lokal (ZHEL)
(+389) 44 000 000

shukri.celebiu@zhelina.gov.mk

Isen Ibraimi

Seksioni për zhvillim ekonomik lokal (ZHEL)
(+389) 44 000 000

isen.ibraimi@zhelina.gov.mk

Nijazi Beqiri

Seksioni për zhvillim ekonomik lokal (ZHEL)
(+389) 44 000 000

nijazi.beqiri@zhelina.gov.mk

Abdulla Rustemi

Seksioni për revizion të brendshëm
(+389) 44 000 000

abdulla.rustemi@zhelina.gov.mk

Shaban Jusufi

Seksioni për mbikëqyrje inspektuese – Inspektoriati
(+389) 44 000 000

shaban.jusufi@zhelina.gov.mk

Zharko Bojaxhiovski

Seksioni për mbikëqyrje inspektuese – Inspektoriati
(+389) 44 000 000

zharko.bojaxhiovski@zhelina.gov.mk

Ibrahim Xhelili

Seksioni për menaxhim me resurse njerëzore
(+389) 44 000 000

ibrahim.xhelili@zhelina.gov.mk

Vaide Sinani

Seksioni për menaxhim me resurse njerëzore
(+389) 44 000 000

vaide.sinani@zhelina.gov.mk

Abdilazis Azizi

Seksioni për menaxhim me resurse njerëzore
(+389) 44 000 000

abdilazis.azizi@zhelina.gov.mk

PUNË TË PËRGJITHSHME DHE SHOFERAT E ADMINISTRATËS KOMUNALE

Ilmihat Sulejmani

Punë të përgjithshme dhe shoferat e administratës komunale
(+389) 44 000 000

ilmihat.sulejmani@zhelina.gov.mk

Besnik Limani

Punë të përgjithshme dhe shoferat e administratës komunale
(+389) 44 000 000

besnik.limani@zhelina.gov.mk

Shefket Etemi

Punë të përgjithshme dhe shoferat e administratës komunale
(+389) 44 000 000

shefket.etemi@zhelina.gov.mk

Gjerjgj Arvaniti

Punë të përgjithshme dhe shoferat e administratës komunale
(+389) 44 000 000

gjergj.arvaniti@zhelina.gov.mk

Vesel Iseni

Punë të përgjithshme dhe shoferat e administratës komunale
(+389) 44 000 000

vesel.iseni@zhelina.gov.mk

Naser Nuhiu

Punë të përgjithshme dhe shoferat e administratës komunale
(+389) 44 000 000

naser.nuhiu@zhelina.gov.mk

Vajdin Rustemi

Punë të përgjithshme dhe shoferat e administratës komunale
(+389) 44 000 000

vajdin.rustemi@zhelina.gov.mk
Close Search Window