Vendim për sjellje të “Planit Urbanistik për fshatin TREBOSH, Komuna e Zhelinës”

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Vendim për sjellje të “Planit Urbanistik për fshatin TREBOSH, Komuna e Zhelinës”

Vendim për sjellje të “Planit Urbanistik për fshatin PALLATICË, Komuna e Zhelinës”

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Vendim për sjellje të “Planit Urbanistik për fshatin PALLATICË, Komuna e Zhelinës”

NJOFTIMË për tjetërsimin e tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → NJOFTIMË për tjetërsimin e tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Dokumentacioni Urbanistik Planor Lokal për PN 1

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Dokumentacioni Urbanistik Planor Lokal për PN 1

Plani urbanistik për fshatin Trebosh

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Plani urbanistik për fshatin Trebosh

Komuna e Zhelinës, e para komunë rurale në Maqedoninë e Veriut me Platformën GIS

Fotogaleri, Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

Komuna e Zhelinës, e para komunë rurale në Maqedoninë e Veriut me Platformën GIS (Geographic information... Më Tepër → Komuna e Zhelinës, e para komunë rurale në Maqedoninë e Veriut me Platformën GIS

SHPALLJE: Për tjetërsim të tokës ndërtimore pronë e Republikës së Maqedonisë

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → SHPALLJE: Për tjetërsim të tokës ndërtimore pronë e Republikës së Maqedonisë

Njoftim për zbatim të përsëritur të Anketës publike dhe prezentimit publik të përsëritur për Propozim Planin Urbanistik të fshatit Trebosh

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Njoftim për zbatim të përsëritur të Anketës publike dhe prezentimit publik të përsëritur për Propozim Planin Urbanistik të fshatit Trebosh

Njoftim për zbatim të propozim Dokumentacionit për Planifikim Lokal

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Njoftim për zbatim të propozim Dokumentacionit për Planifikim Lokal

Close Search Window