Njoftim për zbatim të Prezentimit publik dhe Anketës publike për ,,Projektin Arkitektonik Urbanistik për formim të parcelave ndërtuese në parcelen urbane PN 1-B.8. me destinim G2 – Industri e lehte dhe jondotëse”

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Njoftim për zbatim të Prezentimit publik dhe Anketës publike për ,,Projektin Arkitektonik Urbanistik për formim të parcelave ndërtuese në parcelen urbane PN 1-B.8. me destinim G2 – Industri e lehte dhe jondotëse”

Njoftim për zbatim të Prezentimit publik dhe Anketës publike për “Propozim planin urbanistik për fshatin Uzurmisht”

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Njoftim për zbatim të Prezentimit publik dhe Anketës publike për “Propozim planin urbanistik për fshatin Uzurmisht”

Propozim Plani Urbanistik për fshatin NOVO SELLË

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Propozim Plani Urbanistik për fshatin NOVO SELLË

Propozim Plani Urbanistik për fshatin TREBOSH

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Propozim Plani Urbanistik për fshatin TREBOSH

Propozim Planit Urbanistik për fshatin TREBOSH

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Propozim Planit Urbanistik për fshatin TREBOSH

Plani urbanistik për fshatin LËRCË

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Plani urbanistik për fshatin LËRCË

Dokumentacioni planor urbanistik lokal për ndërtim të objektit me destinim G3-Servise në PN. nr. 1086/1 në v.q. “DRNAURE” KK Zhelinë.

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Dokumentacioni planor urbanistik lokal për ndërtim të objektit me destinim G3-Servise në PN. nr. 1086/1 në v.q. “DRNAURE” KK Zhelinë.

Plani urbanistik për fshatin ROGLE

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Plani urbanistik për fshatin ROGLE

Plani Urbanistik për fshatin DËBËRCË

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Plani Urbanistik për fshatin DËBËRCË

Close Search Window