Propozim Plani Urbanistik për fshatin NOVO SELLË

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Propozim Plani Urbanistik për fshatin NOVO SELLË

Propozim Plani Urbanistik për fshatin TREBOSH

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Propozim Plani Urbanistik për fshatin TREBOSH

Propozim Planit Urbanistik për fshatin TREBOSH

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Propozim Planit Urbanistik për fshatin TREBOSH

Plani urbanistik për fshatin LËRCË

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Plani urbanistik për fshatin LËRCË

Dokumentacioni planor urbanistik lokal për ndërtim të objektit me destinim G3-Servise në PN. nr. 1086/1 në v.q. “DRNAURE” KK Zhelinë.

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Dokumentacioni planor urbanistik lokal për ndërtim të objektit me destinim G3-Servise në PN. nr. 1086/1 në v.q. “DRNAURE” KK Zhelinë.

Plani urbanistik për fshatin ROGLE

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Plani urbanistik për fshatin ROGLE

Plani Urbanistik për fshatin DËBËRCË

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Plani Urbanistik për fshatin DËBËRCË

Vendim për miratim të Revizionit urbanistik për Komunën e Zhelinës

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Vendim për miratim të Revizionit urbanistik për Komunën e Zhelinës

Vendim për zbatimin e vlerësimit strategjik

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Vendim për zbatimin e vlerësimit strategjik

Close Search Window