KOMUNA E ZHELINËS

f.Zhelinë, 1216 Maqedoni | eMail: komunazh@t-home.mk | Tel. +389 (0) 44 378 030

INSPEKTORATI KOMUNAL

Mr.Shaban Jusufi - Udhëheqës | Mob. +389 (71) 377 454 | eMail: shaban.jusufi@gmail.com.mk

SEKSIONI PËR REVIZION TË BRENDSHËM

Abdulla Rustemi - Udhëheqës | Mob.+389 (71) 237 345 | eMail: abd.ru@hotmail.com

SEKSIONI PËR MENAXHIM ME RESURSET NJERZORE

Ibrahim Xhelili - Udhëheqës | Mob.+389 (79) 240 703 | eMail: ibra_bimi@hotmail.com

SEKTORI PËR PUNË JURIDIKE, VEPRIMTARI PUBLIKE DHE PUNË TË PËRGJITHSHME ADMINISTRATIVE

Shefije Saiti - Udhëheqës | Mob.+389 (71) 227 045 | eMail: saiti_shefije@hotmail.com

SEKTORI PËR ÇËSHTJE FINACIARE

Adil Emini - Udhëheqës | Mob.+389 (70) 282 292 | eMail: adil-emini@hotmail.com

SEKSIONI PËR FURNIZIME PUBLIKE

Buran Sulejmani - Udhëheqës | Mob.+389 (70) 221 858 | eMail: buran.sulejmani@gmail.com

SEKSIONI PËR URBANIZËM DHE MBROJTJE TË AMBIENTIT JETËSOR

Mr.Kreshnike Idrizi - Udhëheqës | Mob.+389 (71) 306 888 | kreshnikeidrizi@gmail.com

Lokacioni i komunës së Zhelinës

Forma elektronike

Keni ndonjë pyetje, ose thjesht duani të na tregoni se çfarë mendoni? Mos ngurroni të na shkruani!

ERROR: The form wasn't submitted, please try again!
Success: Mail sent! We'll get back to you as soon as possible!