Lista e lajmeve TË PËRGJITHSHME

Posted on 29.04.2016

Sot më 02.04.2016, Kryetari i Komunës së Zhelinës bashkë me administratën komunale, NPK ,,Mirëmbajtja,, kompanitë Besha Trans , Golec Trans, Murana Kompani dhe disa qytetarë të Leshnicës, realizuan aksionin vullnetar për mbjelljen e 100 drunjve, prej shkollës fillore “Luigj Gurakuqi” deri në Leshnicë të poshtme.... më tepër

Posted on 29.04.2016

Sot më 15.03.2016 (e martë), studentët e Fakultetit të Administrimit Publik dhe Shkencave Politike të Universiteti të Evropës Juglindore në Tetovë, në kuadër të studimeve të tyre realizuan një vizitë studentore në Komunën e Zhelinës.... më tepër