Kryetari

Blerim Sejdiu është i lindur më 4 shtator të viti 1985 në Tetovë. Shkollën fillore e ka mbaruar në Shkollën Fillore ‘’Pashko Vasa’’ në fshatin Grupçin, ndërsa shkollën e mesme në Gjimnazin ‘’Kiril Pejçinovip’’ në Tetovë. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik pranë Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë. Studimet postdiplomike ia ka përfunduar në Fakultetin Juridik në Universitetin FON në Shkup me çka edhe e ka marrë titullin magjistër i shkencave juridike. Blerim Sejdiu si një jurist i suksesshëm ka kryer detyra të rëndësishme me sukses dhe ndershmëri. Ka qenë Sekretar i përgjithshëm i KF Shkëndija në periudhën më të lavdishme të këtij klubi, nga viti 2008 deri në vitin 2011. Nga viti 2010 deri në vitin 2016 ka qenë shef i Departamentit për çështje juridike të Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik në Shkup.

Zotëri Blerim Sejdiu është martuar dhe ka dy fëmijë.

e-mail: blerim.municipality@gmail.com