Kryetari i Zhelinës i del në ndihmë familjes nga Merova

Lajme

Menjëherë pas daljes në media të rastit të familjes Salihi nga fshati Merovë, kryetari i Komunës së... Më Tepër → Kryetari i Zhelinës i del në ndihmë familjes nga Merova

Fillohet me realizimin e projekteve në Komunën e Zhelinës

Lajme

Njëri ndër premtimet e kryetarit aktual të Komunës së Zhelinës, Blerim Sejdiu, gjatë kampanjës... Më Tepër → Fillohet me realizimin e projekteve në Komunën e Zhelinës

Propozim Buxheti-2018

Buxheti 2018

gview file=”http://www.zhelina.gov.mk/wp-content/uploads/2017/12/Propozim_Buxheti_2018.pdf”... Më Tepër → Propozim Buxheti-2018

ПредлогБуџетот-2018

Buxheti 2018

gview... Më Tepër → ПредлогБуџетот-2018

Shiqim publik dhe konsultime me publikun nga Raporti për vlerësimin strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për DLUP për ndërtimin e kompleksit prodhues me destinim G2 në v.b. Zhelinë, Komuna e Zhelinës

Njoftime

... Më Tepër → Shiqim publik dhe konsultime me publikun nga Raporti për vlerësimin strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për DLUP për ndërtimin e kompleksit prodhues me destinim G2 në v.b. Zhelinë, Komuna e Zhelinës

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за изградба на производен комплекс на дел од КП1200/20, Општина Желино

Njoftime

... Më Tepër → Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за изградба на производен комплекс на дел од КП1200/20, Општина Желино

Shiqim publik dhe konsultime me publikun nga Raporti për vlerësim Strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për DLUP për ndërtimin e kompleksit hotelerik me destinim B5-Kompleks hotelerik në v.b Zhelinë, komuna e Zhelinës

Njoftime

... Më Tepër → Shiqim publik dhe konsultime me publikun nga Raporti për vlerësim Strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për DLUP për ndërtimin e kompleksit hotelerik me destinim B5-Kompleks hotelerik në v.b Zhelinë, komuna e Zhelinës

Shiqim publik dhe konsultime me publikun nga Raporti për vlerësim Strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për Planin urbanistik për fshatin ZHELINË, komuna e Zhelinës

Njoftime

... Më Tepër → Shiqim publik dhe konsultime me publikun nga Raporti për vlerësim Strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për Planin urbanistik për fshatin ZHELINË, komuna e Zhelinës

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички план за село Желино, општина Желино

Njoftime

... Më Tepër → Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички план за село Желино, општина Желино

Close Search Window