Miratim i Projektit urbanistik për fshat për formim të parcelës ndërtimore për ndërtim të objekteve me destinim A1- Banim në shtëpi banimi në një pjesë të PK.418, K.K. Trebosh j.r.n

Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Miratim i Projektit urbanistik për fshat për formim të parcelës ndërtimore për ndërtim të objekteve me destinim A1- Banim në shtëpi banimi në një pjesë të PK.418, K.K. Trebosh j.r.n

Mirati të Projektit urbanistik për përpunimin e projektit urbanistik për fshatin Strimnicë,formim të parcelës ndërtimore PN 16.1 me destinim A1.1-Shtëpi me oborr, K.K. Strimnicë jashtë qytetit,komuna e Zhelinës

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Mirati të Projektit urbanistik për përpunimin e projektit urbanistik për fshatin Strimnicë,formim të parcelës ndërtimore PN 16.1 me destinim A1.1-Shtëpi me oborr, K.K. Strimnicë jashtë qytetit,komuna e Zhelinës

Për herë të parë Komuna e Zhelinës me Njësi të Zjarrfikësve!

Lajme, Njoftime

Sot, së bashku me kryetarin e komunës së Tetovës z. Bilall Kasami dhe komandantin e NJTKZ- Tetovë,... Më Tepër → Për herë të parë Komuna e Zhelinës me Njësi të Zjarrfikësve!

Miratim të Plan programës për përpunimin e projektit urbanistik jashtë planit urbanistik për fashat për formim të parcelës ndërtimore të një pjese të PK. nr. 328/1 , KK. Grupçin, për ndërtim të objektit me destinim G2

Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Miratim të Plan programës për përpunimin e projektit urbanistik jashtë planit urbanistik për fashat për formim të parcelës ndërtimore të një pjese të PK. nr. 328/1 , KK. Grupçin, për ndërtim të objektit me destinim G2

Projektit Urbanistik jashtë planit urbanistik me destinim G2.1- Ndërtesa të industrisë së lehtë të ndërtimit – Komplekset e fabrikave, puntori industriale, hallat për montim,depo, termocentralet, stacionet e gjeneratorëve

Lajme, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Projektit Urbanistik jashtë planit urbanistik me destinim G2.1- Ndërtesa të industrisë së lehtë të ndërtimit – Komplekset e fabrikave, puntori industriale, hallat për montim,depo, termocentralet, stacionet e gjeneratorëve

Projekti urbanistik për fshat për formim të parcelës ndërtimore për ndërtim të objekteve me destinim A1- Banim në shtëpi banimi në PK.1301/11, të një pjese të PK. 1302,të një pjese të PK. 1304,të një pjese të PK.1305 dhe të një pjese të PK.2207, K.K. Zhelinë

Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Projekti urbanistik për fshat për formim të parcelës ndërtimore për ndërtim të objekteve me destinim A1- Banim në shtëpi banimi në PK.1301/11, të një pjese të PK. 1302,të një pjese të PK. 1304,të një pjese të PK.1305 dhe të një pjese të PK.2207, K.K. Zhelinë

Llogaria përfundimtare e buxhetit të komunës së Zhelinës për vitin 2023

Llogaritë përfundimtare

... Më Tepër → Llogaria përfundimtare e buxhetit të komunës së Zhelinës për vitin 2023

Miratim të Projekt Programës për përpunimin e Projektit Urbanistik jashtë planit urbanistik për fashat për formim të parcelës ndërtimore për objekte me destinim A4. 3-Shtëpi banimi për qëndrim të përkohshëm-vikend shtëpi

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Miratim të Projekt Programës për përpunimin e Projektit Urbanistik jashtë planit urbanistik për fashat për formim të parcelës ndërtimore për objekte me destinim A4. 3-Shtëpi banimi për qëndrim të përkohshëm-vikend shtëpi

Urime muaji i Bekuar i Ramazanit!

Lajme, Njoftime

Të nderuar bashkëqytetarë të Komunës së Zhelinës,Të nderuar besimtarë të Fesë Islame,Nesër... Më Tepër → Urime muaji i Bekuar i Ramazanit!

Close Search Window