Seanca e 23-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 22-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 21-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 20-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 18-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 17-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 15-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 14-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 13-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 12-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 11-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 10-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 9-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 7-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 6-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 5-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 4-të, pjesa 1, e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 3-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 1-të, pjesa 6, e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 56-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 55-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 54-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 53-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 52 -1-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 52-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 51-të vazhdim – Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 51-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 48/2-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 48-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 45-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 44-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 43-të e Këshillit Komunal – Zhelinë

Seanca e 42-të e Këshillit Komunal – Zhelinë – Pjesa e dytë 

Seanca e 42-të e Këshillit Komunal – Zhelinë – Pjesa e parë 

Seanca e 38-të e Këshillit Komunal – Zhelinë 

Comments are closed.

Close Search Window