Komisioni për barabarësi gjinore:

1. Arjeta Xhemaili ……………………. kryetar

2. Mehdin Nazifi …………………. zv.kryetar

3. Egzona Aliji ………………………….. anëtar

4. Sheqibe Ajdari ……………………… anëtar

Komisioni për çështje mandatore, zgjedhje dhe emërime:

1. Nagip Selmani ……………………… kryetar

2. Bedri Fazli ………………………… zv.kryetar

3. Elmedina Rexhepi ………………… anëtar

4. Lazim Idrizi …………………………… anëtar

5. Adelina Aliji …………………………… anëtar

Komisioni për dhurata dhe mirënjohje:

1. Valdrim Azizi   …………………… kryetar

2. Mubine Abdi …………………. zv.kryetar

3. Hatixhe Ajdini ……………………. anëtar

4. Besart Muharemi ……………… anëtar

Komisioni për financa dhe buxhet:

1. Mehdin Nazifi …………………… kryetar

2. Suad Alili ……………………… zv.kryetar

3. Jusuf Ilazi …………………………. anëtar

4. Bekim Dauti ……………………… anëtar

Komisioni për urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit jetësor:

1. ______________ ……………………. kryetar

2. Valdrim Azizi …………………. zv.kryetar

3. Bujar Sulejmani ………………….. anëtar

4. Vllaznim Idrizi …………………….. anëtar

5. _______________ ………………….. anëtar

Komisioni për veprimtari komunale botore:

1. Ixhet Alija ………………………… kryetar

2. Lazim Idrizi …………………. zv.kryetar

3. Egzan Limani …………………… anëtar

4. Shaban Arsllani ………………. anëtar

Komisioni për veprimtari publike shoqërore:

1. Lazim Idrizi ………………………… kryetar

2. Nagip Selmani ……………… zv.kryetar

3. Tefik Saiti …………………………… anëtar

4. Kasam Arifi ……………………….. anëtar

Komisioni statutar – juridik:

1. Nagip Selmani …………………….. kryetar

2. Elmedina Rexhepi ………….. zv.kryetar

3. Isa Asllani ……………………………. anëtar

4. Muhamed Zulbeari …………….. anëtar

Comments are closed.

Close Search Window