KABINETI I KRYETARIT TË KOMUNËS

Jasin Shaqiri

Kabineti i kryetarit të komunës
(+389) 44 378 030

jasin.shaqiri@zhelina.gov.mk

Nebi Demiri

Kabineti i kryetarit të komunës
(+389) 44 378 030

nebi.demiri@zhelina.gov.mk

Esengil Amiti

Kabineti i kryetarit të komunës
(+389) 44 378 030

esengil.amiti@zhelina.gov.mk

Mirlinda Jashari

Kabineti i kryetarit të komunës
(+389) 44 378 030

mirlinda.jashari@zhelina.gov.mk

SEKTORI PËR PUNË JURIDIKE DHE VEPRIMTARI PUBLIKE 

Shefije Saiti

Seksioni për punë normativo-juridike dhe punë të përgjithshme administrative
(+389) 44 378 030

shefije.saiti@zhelina.gov.mk

Dashmir Xhelili

Seksioni për punë normativo-juridike dhe punë të përgjithshme administrative
(+389) 44 378 030

dashmir.xhelili@zhelina.gov.mk

_________

_________
———–

_________________

Servet Ejupi

Seksioni për punë normativo-juridike dhe punë të përgjithshme administrative
(+389) 44 378 030

servet.ejupi@zhelina.gov.mk

Saubi Avziu

Seksioni për veprimtari publike
(+389) 44 378 030

saubi.avziu@zhelina.gov.mk

Lazim Idrizi

Seksioni për veprimtari publike
(+389) 44 378 030

lazim.idrizi@zhelina.gov.mk

----------

________
———-
—————

SEKTORI PËR ÇËSHTJE FINANCIARE

Adil Emini

Sektori për çështje financiare
(+389) 44 378 030
adil.emini@zhelina.gov.mk

Shemsije Abazi

Seksioni për koordinim buxhetor, kontabilitet dhe pagesa
(+389) 44 378 030

shemsije.abazi@zhelina.gov.mk

Husnije Beluli

Seksioni për koordinim buxhetor, kontabilitet dhe pagesa
(+389) 44 378 030

husnije.beluli@zhelina.gov.mk

Mirushe Limani

Seksioni për koordinim buxhetor, kontabilitet dhe pagesa
(+389) 44 378 030

mirushe.limani@zhelina.gov.mk

Fatbardha Xheladini

Seksioni për administrim me tatimet dhe taksat
(+389) 44 378 030

fatbardha.xheladini@zhelina.gov.mk

Sulejman Sejfuli

Seksioni për administrim me tatimet dhe taksat
(+389) 44 378 030

sulejman.sejfuli@zhelina.gov.mk

Sali Alili

Seksioni për administrim me tatimet dhe taksat
(+389) 44 378 030

sali.alili@zhelina.gov.mk

Sefer Sejfullai

Seksioni për administrim me tatimet dhe taksat
(+389) 44 378 030

sefer.sejfullai@zhelina.gov.mk

Kasam Qufli

Seksioni për administrim me tatimet dhe taksat
(+389) 44 378 030

kasam.qufli@zhelina.gov.mk

____________

________
(+389) 44 000 000

_________________

Artan Ajdini

Seksioni për furnizime publike
(+389) 44 378 030

ajdiniartan@hotmail.com

Resul Sadiki

Seksioni për furnizime publike
(+389) 44 378 030

resul.sadiki@zhelina.gov.mk

------------

———-
——-

————-

Qenan Aliu

Seksioni për furnizime publike
(+389) 44 378 030

qenan.aliu@zhelina.gov.mk

Zamira Zejnullai

Seksioni për furnizime publike
(+389) 44 378 030

zamira.zejnullai@zhelina.gov.mk

SEKTORI PËR URBANIZËM, MBROJTJE TË AMBIENTIT JETËSOR,
VEPRIMTARI KOMUNALE, KOMUNIKACION, RRUGË , ZHVILLIM EKONOMIK LOKAL DHE RESURSE NJERZORE

Kreshnike Idrizi

Seksioni për urbanizëm dhe mbrojtje të ambientit jetësor
(+389) 44 378 030

kreshnike.idrizi@zhelina.gov.mk

------

——–
——-

———-

Shaban Nuredini

Seksioni për urbanizëm dhe mbrojtje të ambientit jetësor
(+389) 44 378 030

shaban.nuredini@zhelina.gov.mk

Bujar Sulejmani

Seksioni për urbanizëm dhe mbrojtje të ambientit jetësor
(+389) 44 378 030

bujar.sulejmani@zhelina.gov.mk

Gani Fetai

Seksioni për urbanizëm dhe mbrojtje të ambientit jetësor
(+389) 44 378 030

gani.fetai@zhelina.gov.mk

Jasin Xhemaili

Seksioni për urbanizëm dhe mbrojtje të ambientit jetësor
(+389) 44 378 030

jasin.xhemaili@zhelina.gov.mk

Shaban Limani

Seksioni për urbanizëm dhe mbrojtje të ambientit jetësor
(+389) 44 378 030

shaban.limani@zhelina.gov.mk

Agron Limani

Seksioni për veprimtari komunale, komunikacion dhe rrugë
(+389) 44 378 030

agron.limani@zhelina.gov.mk

Samir Shaini

Seksioni për veprimtari komunale, komunikacion dhe rrugë
(+389) 44 378 030

samir.shaini@zhelina.gov.mk

Shukri Çelebiu

Seksioni për zhvillim ekonomik lokal (ZHEL)
(+389) 44 378 030

shukri.celebiu@zhelina.gov.mk

Isen Ibraimi

Seksioni për zhvillim ekonomik lokal (ZHEL)
(+389) 44 378 030

isen.ibraimi@zhelina.gov.mk

Nijazi Beqiri

Seksioni për zhvillim ekonomik lokal (ZHEL)
(+389) 44 378 030

nijazi.beqiri@zhelina.gov.mk

Abdulla Rustemi

Seksioni për revizion të brendshëm
(+389) 44 378 030

abdulla.rustemi@zhelina.gov.mk

Shaban Jusufi

Seksioni për mbikëqyrje inspektuese – Inspektoriati
(+389) 44 378 030

shaban.jusufi@zhelina.gov.mk

Zharko Bojaxhiovski

Seksioni për mbikëqyrje inspektuese – Inspektoriati
(+389) 44 378 030

zharko.bojaxhiovski@zhelina.gov.mk

Ibrahim Xhelili

Seksioni për menaxhim me resurse njerëzore
(+389) 44 378 030

ibrahim.xhelili@zhelina.gov.mk

----------------

————-
(+389) 44 000 000

———————

Abdilazis Azizi

Seksioni për menaxhim me resurse njerëzore
(+389) 44 378 030

abdilazis.azizi@zhelina.gov.mk

PUNË TË PËRGJITHSHME DHE SHOFERAT E ADMINISTRATËS KOMUNALE

Ilmihat Sulejmani

Punë të përgjithshme dhe shoferat e administratës komunale
(+389) 44 378 030

ilmihat.sulejmani@zhelina.gov.mk

Besnik Limani

Punë të përgjithshme dhe shoferat e administratës komunale
(+389) 44 378 030

besnik.limani@zhelina.gov.mk

Shefket Etemi

Punë të përgjithshme dhe shoferat e administratës komunale
(+389) 44 378 030

shefket.etemi@zhelina.gov.mk

Gjerjgj Arvaniti

Punë të përgjithshme dhe shoferat e administratës komunale
(+389) 44 378 030

gjergj.arvaniti@zhelina.gov.mk

------------

——–

———-

———–

Naser Nuhiu

Punë të përgjithshme dhe shoferat e administratës komunale
(+389) 44 378 030

naser.nuhiu@zhelina.gov.mk

Vajdin Rustemi

Punë të përgjithshme dhe shoferat e administratës komunale
(+389) 44 378 030

vajdin.rustemi@zhelina.gov.mk
Close Search Window