Plani urbanistik për jashtë vendbanimit për ndërtimin e kompleksit industrial me qëllim G2 – Industri e lehtë dhe jo ndotëse, në Pk.nr. 353,362,363,364,365,366,367,371, 423,424 dhe 1513 KK Grupçin

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Plani urbanistik për jashtë vendbanimit për ndërtimin e kompleksit industrial me qëllim G2 – Industri e lehtë dhe jo ndotëse, në Pk.nr. 353,362,363,364,365,366,367,371, 423,424 dhe 1513 KK Grupçin

Vendim për sjellje të “Planit Urbanistik për fshatin TREBOSH, Komuna e Zhelinës”

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Vendim për sjellje të “Planit Urbanistik për fshatin TREBOSH, Komuna e Zhelinës”

Vendim për sjellje të “Planit Urbanistik për fshatin PALLATICË, Komuna e Zhelinës”

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Vendim për sjellje të “Planit Urbanistik për fshatin PALLATICË, Komuna e Zhelinës”

NJOFTIMË për tjetërsimin e tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → NJOFTIMË për tjetërsimin e tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Dokumentacioni Urbanistik Planor Lokal për PN 1

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Dokumentacioni Urbanistik Planor Lokal për PN 1

Plani urbanistik për fshatin Trebosh

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Plani urbanistik për fshatin Trebosh

Komuna e Zhelinës, e para komunë rurale në Maqedoninë e Veriut me Platformën GIS

Fotogaleri, Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

Komuna e Zhelinës, e para komunë rurale në Maqedoninë e Veriut me Platformën GIS (Geographic information... Më Tepër → Komuna e Zhelinës, e para komunë rurale në Maqedoninë e Veriut me Platformën GIS

SHPALLJE: Për tjetërsim të tokës ndërtimore pronë e Republikës së Maqedonisë

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → SHPALLJE: Për tjetërsim të tokës ndërtimore pronë e Republikës së Maqedonisë

Njoftim për zbatim të përsëritur të Anketës publike dhe prezentimit publik të përsëritur për Propozim Planin Urbanistik të fshatit Trebosh

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Njoftim për zbatim të përsëritur të Anketës publike dhe prezentimit publik të përsëritur për Propozim Planin Urbanistik të fshatit Trebosh

Close Search Window