Miratim i Projektit urbanistik për fshat për formim të parcelës ndërtimore për ndërtim të objekteve me destinim A1- Banim në shtëpi banimi në një pjesë të PK.418, K.K. Trebosh j.r.n

Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Miratim i Projektit urbanistik për fshat për formim të parcelës ndërtimore për ndërtim të objekteve me destinim A1- Banim në shtëpi banimi në një pjesë të PK.418, K.K. Trebosh j.r.n

Mirati të Projektit urbanistik për përpunimin e projektit urbanistik për fshatin Strimnicë,formim të parcelës ndërtimore PN 16.1 me destinim A1.1-Shtëpi me oborr, K.K. Strimnicë jashtë qytetit,komuna e Zhelinës

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Mirati të Projektit urbanistik për përpunimin e projektit urbanistik për fshatin Strimnicë,formim të parcelës ndërtimore PN 16.1 me destinim A1.1-Shtëpi me oborr, K.K. Strimnicë jashtë qytetit,komuna e Zhelinës

Miratim të Plan programës për përpunimin e projektit urbanistik jashtë planit urbanistik për fashat për formim të parcelës ndërtimore të një pjese të PK. nr. 328/1 , KK. Grupçin, për ndërtim të objektit me destinim G2

Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Miratim të Plan programës për përpunimin e projektit urbanistik jashtë planit urbanistik për fashat për formim të parcelës ndërtimore të një pjese të PK. nr. 328/1 , KK. Grupçin, për ndërtim të objektit me destinim G2

Projektit Urbanistik jashtë planit urbanistik me destinim G2.1- Ndërtesa të industrisë së lehtë të ndërtimit – Komplekset e fabrikave, puntori industriale, hallat për montim,depo, termocentralet, stacionet e gjeneratorëve

Lajme, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Projektit Urbanistik jashtë planit urbanistik me destinim G2.1- Ndërtesa të industrisë së lehtë të ndërtimit – Komplekset e fabrikave, puntori industriale, hallat për montim,depo, termocentralet, stacionet e gjeneratorëve

Projekti urbanistik për fshat për formim të parcelës ndërtimore për ndërtim të objekteve me destinim A1- Banim në shtëpi banimi në PK.1301/11, të një pjese të PK. 1302,të një pjese të PK. 1304,të një pjese të PK.1305 dhe të një pjese të PK.2207, K.K. Zhelinë

Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Projekti urbanistik për fshat për formim të parcelës ndërtimore për ndërtim të objekteve me destinim A1- Banim në shtëpi banimi në PK.1301/11, të një pjese të PK. 1302,të një pjese të PK. 1304,të një pjese të PK.1305 dhe të një pjese të PK.2207, K.K. Zhelinë

Miratim të Projekt Programës për përpunimin e Projektit Urbanistik jashtë planit urbanistik për fashat për formim të parcelës ndërtimore për objekte me destinim A4. 3-Shtëpi banimi për qëndrim të përkohshëm-vikend shtëpi

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Miratim të Projekt Programës për përpunimin e Projektit Urbanistik jashtë planit urbanistik për fashat për formim të parcelës ndërtimore për objekte me destinim A4. 3-Shtëpi banimi për qëndrim të përkohshëm-vikend shtëpi

KOMUNIKATË -Shpallet shqyrtimi publik për Projektin urbanistik jashtë planit urbanistik për fashat për formim të parcelës ndërtimore të PK. nr. 213/3 , KK. Strimnicë jashtë r.n. për ndërtim të objektit me destinim G5. 3.

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → KOMUNIKATË -Shpallet shqyrtimi publik për Projektin urbanistik jashtë planit urbanistik për fashat për formim të parcelës ndërtimore të PK. nr. 213/3 , KK. Strimnicë jashtë r.n. për ndërtim të objektit me destinim G5. 3.

Projekti urbanistik jashtë planit urbanistik për formim të një pjese të parcelës ndërtimore të PK. 389 , KK. Zhelinë jashtë r.n .,me nr. tek. UP-03-22 e punuar nga ShNShA “PIKA ARKITEKT” shpknj Tetovë

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Projekti urbanistik jashtë planit urbanistik për formim të një pjese të parcelës ndërtimore të PK. 389 , KK. Zhelinë jashtë r.n .,me nr. tek. UP-03-22 e punuar nga ShNShA “PIKA ARKITEKT” shpknj Tetovë

Projekti urbanistik për fshat për formim të parcelës ndërtimore të një pjese të P.K. Nr. 411 K.K. Trebosh për ndërtim të objektit me destinim A1.1.-Shtëpi me oborr, nga byroja projektuese SHNPPTSH “CEACON”SHKPNJP Tetovë

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Projekti urbanistik për fshat për formim të parcelës ndërtimore të një pjese të P.K. Nr. 411 K.K. Trebosh për ndërtim të objektit me destinim A1.1.-Shtëpi me oborr, nga byroja projektuese SHNPPTSH “CEACON”SHKPNJP Tetovë

Close Search Window