NJOFTIMË për tjetërsimin e tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → NJOFTIMË për tjetërsimin e tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Dokumentacioni Urbanistik Planor Lokal për PN 1

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Dokumentacioni Urbanistik Planor Lokal për PN 1

Plani urbanistik për fshatin Trebosh

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Plani urbanistik për fshatin Trebosh

Komuna e Zhelinës, e para komunë rurale në Maqedoninë e Veriut me Platformën GIS

Fotogaleri, Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

Komuna e Zhelinës, e para komunë rurale në Maqedoninë e Veriut me Platformën GIS (Geographic information... Më Tepër → Komuna e Zhelinës, e para komunë rurale në Maqedoninë e Veriut me Platformën GIS

SHPALLJE: Për tjetërsim të tokës ndërtimore pronë e Republikës së Maqedonisë

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → SHPALLJE: Për tjetërsim të tokës ndërtimore pronë e Republikës së Maqedonisë

Njoftim për zbatim të përsëritur të Anketës publike dhe prezentimit publik të përsëritur për Propozim Planin Urbanistik të fshatit Trebosh

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Njoftim për zbatim të përsëritur të Anketës publike dhe prezentimit publik të përsëritur për Propozim Planin Urbanistik të fshatit Trebosh

Njoftim për zbatim të propozim Dokumentacionit për Planifikim Lokal

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Njoftim për zbatim të propozim Dokumentacionit për Planifikim Lokal

Njoftim për zbatim të Prezentimit publik dhe Anketës publike për ,,Projektin Arkitektonik Urbanistik për formim të parcelave ndërtuese në parcelen urbane PN 1-B.8. me destinim G2 – Industri e lehte dhe jondotëse”

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Njoftim për zbatim të Prezentimit publik dhe Anketës publike për ,,Projektin Arkitektonik Urbanistik për formim të parcelave ndërtuese në parcelen urbane PN 1-B.8. me destinim G2 – Industri e lehte dhe jondotëse”

Njoftim për zbatim të Prezentimit publik dhe Anketës publike për “Propozim planin urbanistik për fshatin Uzurmisht”

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Njoftim për zbatim të Prezentimit publik dhe Anketës publike për “Propozim planin urbanistik për fshatin Uzurmisht”

Close Search Window