Dokumentacioni planor urbanistik lokal për ndërtim të objektit me destinim G3-Servise në PN. nr. 1086/1 në v.q. “DRNAURE” KK Zhelinë.

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Dokumentacioni planor urbanistik lokal për ndërtim të objektit me destinim G3-Servise në PN. nr. 1086/1 në v.q. “DRNAURE” KK Zhelinë.

Plani urbanistik për fshatin ROGLE

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Plani urbanistik për fshatin ROGLE

Plani Urbanistik për fshatin DËBËRCË

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Plani Urbanistik për fshatin DËBËRCË

Vendim për miratim të Revizionit urbanistik për Komunën e Zhelinës

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Vendim për miratim të Revizionit urbanistik për Komunën e Zhelinës

Vendim për zbatimin e vlerësimit strategjik

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Vendim për zbatimin e vlerësimit strategjik

Vendim për sjellje të “Planit Urbanistik për fshatin ÇIFLIK”

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Vendim për sjellje të “Planit Urbanistik për fshatin ÇIFLIK”

Vendim për sjellje të “Planit Urbanistik për fshatin KOPAÇINDOLL”

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Vendim për sjellje të “Planit Urbanistik për fshatin KOPAÇINDOLL”

Vendim për zbatimin e vlerësimit strategjik

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Vendim për zbatimin e vlerësimit strategjik

Vendimi i keshillit të komunës për planin urbanistik të fshatit Ciflik dhe plani urbanistik për fshatin Ciflik

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Vendimi i keshillit të komunës për planin urbanistik të fshatit Ciflik dhe plani urbanistik për fshatin Ciflik

Close Search Window