Qasje e lirë në informata me karakter publik

Komuna e Zhelinës posedon  informata që janë në përputhshmëri me Ligjin për qasje të lirë ndaj informatave me karakter publik, dhe ofron qasje të hapur dhe të lirë në punë, dhe njëherit u mundëson personave fizik dhe juridik të realizojnë të drejtën e tyre për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik.

Personat e autorizuar për ndërmejtësim gjatë realizimit të së drejtës për qasje të lirë deri te informatatat me karakter publik:

Dashmir Xhelili – Bashkëpuntor i ri në seksionin për punë normative-juridike dhe punë të përgjithshme administrative

E-mail: dashmir55@hotmail.com

Azmira Jakupi – Bashkëpunëtor I ri në seksionin për informim dhe protokol të kryetarit.

Email: jakupiazmira@gmail.com

Tel: 044/378-030

Email: komunazh@gmail.com

Informata themelore:

1.KOMISIONI PËR MBROJTJEN E TË DREJTËS PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

3. Broshura – Qasja në informacione me karakter publik është e lirë

——————————————————————————————————————–

RAPORTI 2021

RAPORTI 2020 

Comments are closed.

Close Search Window