Te nderuar Qytetarë,

Komuna e Zhelinës tanimë ka instaluar sistemin e intergitetit në të cilin janë parapa masa për parandalimin dhe luften kunder korrupsionit.

Për një komunë pa korrupsion, komuna ka në dispozicion të qytetarëve:

Linjën telefonike 044/378-030

Adresën elektronike: info@zhelina.gov.mk

Udhëzues për ndalimin e korrupsionit në vetqeverisjen lokale

Formular për paraqitje të korrupsionit

Deri tek të cilat nga qytetarët mund të paraqiten rastet korruptive të organeve të komunës dhe administratës komunale.

Korrupsioni gjithashtu mund të paraqitet në web faqen:

Transparency International – Maqedoni – www.transparency-watch.org

Comments are closed.

Close Search Window