Njoftim për zbatim të përsëritur të Anketës publike dhe prezentimit publik të përsëritur për Propozim Planin Urbanistik të fshatit Trebosh

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Njoftim për zbatim të përsëritur të Anketës publike dhe prezentimit publik të përsëritur për Propozim Planin Urbanistik të fshatit Trebosh

Njoftim për zbatim të propozim Dokumentacionit për Planifikim Lokal

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Njoftim për zbatim të propozim Dokumentacionit për Planifikim Lokal

Njoftim për zbatim të Prezentimit publik dhe Anketës publike për ,,Projektin Arkitektonik Urbanistik për formim të parcelave ndërtuese në parcelen urbane PN 1-B.8. me destinim G2 – Industri e lehte dhe jondotëse”

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Njoftim për zbatim të Prezentimit publik dhe Anketës publike për ,,Projektin Arkitektonik Urbanistik për formim të parcelave ndërtuese në parcelen urbane PN 1-B.8. me destinim G2 – Industri e lehte dhe jondotëse”

Njoftim për zbatim të Prezentimit publik dhe Anketës publike për “Propozim planin urbanistik për fshatin Uzurmisht”

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Njoftim për zbatim të Prezentimit publik dhe Anketës publike për “Propozim planin urbanistik për fshatin Uzurmisht”

Propozim Plani Urbanistik për fshatin NOVO SELLË

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Propozim Plani Urbanistik për fshatin NOVO SELLË

Propozim Plani Urbanistik për fshatin TREBOSH

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Propozim Plani Urbanistik për fshatin TREBOSH

Propozim Planit Urbanistik për fshatin TREBOSH

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Propozim Planit Urbanistik për fshatin TREBOSH

Plani urbanistik për fshatin LËRCË

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Plani urbanistik për fshatin LËRCË

Dokumentacioni planor urbanistik lokal për ndërtim të objektit me destinim G3-Servise në PN. nr. 1086/1 në v.q. “DRNAURE” KK Zhelinë.

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Dokumentacioni planor urbanistik lokal për ndërtim të objektit me destinim G3-Servise në PN. nr. 1086/1 në v.q. “DRNAURE” KK Zhelinë.

Close Search Window