Plani urbanistik për fshatin ROGLE

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Plani urbanistik për fshatin ROGLE

Plani Urbanistik për fshatin DËBËRCË

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Plani Urbanistik për fshatin DËBËRCË

Vendim për miratim të Revizionit urbanistik për Komunën e Zhelinës

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Vendim për miratim të Revizionit urbanistik për Komunën e Zhelinës

Vendim për zbatimin e vlerësimit strategjik

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Vendim për zbatimin e vlerësimit strategjik

Vendim për sjellje të “Planit Urbanistik për fshatin ÇIFLIK”

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Vendim për sjellje të “Planit Urbanistik për fshatin ÇIFLIK”

Vendim për sjellje të “Planit Urbanistik për fshatin KOPAÇINDOLL”

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Vendim për sjellje të “Planit Urbanistik për fshatin KOPAÇINDOLL”

Vendim për zbatimin e vlerësimit strategjik

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Vendim për zbatimin e vlerësimit strategjik

Vendimi i keshillit të komunës për planin urbanistik të fshatit Ciflik dhe plani urbanistik për fshatin Ciflik

Lajme, Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Vendimi i keshillit të komunës për planin urbanistik të fshatit Ciflik dhe plani urbanistik për fshatin Ciflik

Plani urbanistik për fshatin Strimnicë dhe Projekti urbanistik arkitektonik

Njoftime, Plane Urbanistike

... Më Tepër → Plani urbanistik për fshatin Strimnicë dhe Projekti urbanistik arkitektonik

Close Search Window