Fotogaleri, Lajme, Njoftime

Kryetari i komunës së Zhelinës z.Blerim Sejdiu dhe znj. Narine Sahakian-përfaqësuese e përhershme e UNDP-së nënshkruan kontratën për fillimin e realizimit të projektit “Rikonstruim i sh.f.k Rametulla Ameti”- Çiflik, në kuadër të projektit “Fuqizimi i Këshillit Komunal”, i financuar nga Agjensioni Zvicerian për Zhvillim dhe i organizuar nga UNDP.

Kryetari i komunës së Zhelinës shpreh mirënjohje për këshilltarët të cilët me pjesëmarrje aktive në 11 Modulet e trajnimeve ndihmuan këtë proçes.

Projekti ” Rikonstruimi i sh.f.k Rametullah Ameti”-Çiflik, me vlerë 2.700.000 denarë /50.000 $ në mënyrë transparente u votua nga qytetarët participativ në 4 forumet e organizuara në bashkësi.

Komuna e Zhelinës bashkë me 8 (tetë) komuna të tjera, fitoi projektin ku në konkurim ishin 53 ( pesëdhjetë e tre ) komuna.

Me respekt,
Zyra për informim
Komuna e Zhelinës

Rekonstruim i sh.f. "Rahmetulla Ameti"-Çiflik

Ashtu siç e meriton Komuna e ZhelinësKomuna e Zhelinës nënshkroi Kontratën me UNDP, për fillimin e realizimit të projektit "Rikonstruim i sh.f.k Rametulla Ameti"- Çiflik, në kuadër të projektit “Fuqizimi i Këshillit Komunal”, i financuar nga Agjensioni Zvicerian për Zhvillim dhe i organizuar nga UNDP.Komuna e Zhelinës bashkë me 8 (tetë) komuna të tjera, fitoi projektin ku në konkurim ishin 53 (pesëdhjetë e tre) komuna.Me respekt,Zyra për informimKomuna e Zhelinës

Posted by Blerim Sejdiu – Komuna e Zhelinës on Thursday, 19 December 2019

Comments are closed.

Close Search Window