Lajme, Njoftime

Në këtë intervistë, Sejdiu flet për sfidat që ka pasur komuna gjatë periudhës së pandemisë.
Sfidat e biznesit në këtë komunë gjatë periudhës nga Covid19.
Për investimet në infrastrukturë, kanalizime dhe ujësjellës.
Për rinovimet nëpër shkollat e Komunës.
Për ndërtimin e katër fabrikave nga Investitor të huaj.
Por edhe çështje tjera aktuale.

Comments are closed.

Close Search Window