Lajme, Njoftime

Sot, me vizitën e tij më nderoi miku im, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së punësimit në shtetin tonë, z. Abdush Demiri.
Qëllimi i takimit ishte hapja e një zyre disperzive të Agjencisë së punësimit në Komunën e Zhelinës, me të cilin veprim plotësohet një segment i rëndësishëm i decentralizimit të pushtetit qendor.
Kjo zyre parashih që të jep shërbime të cilat ndërlidhen me kompetencat e Agjencisë së punësimit si: masat aktive për punë-kërkuesit dhe punëdhënësit, konkurset e ndryshme, programet e punësimit etj.
Me këtë hap të rëndësishëm, synojmë që të jemi më afër qytetarëve tanë, duke mundësuar që shërbimet e institucioneve të pushtetit qendor t’i zbresim në Zhelinë, që çdo qytetarë t’i ketë më afër dhe më lehtë.

Comments are closed.

Close Search Window