Plane Urbanistike

Miratohet Projekt programa , e dorëzuar me nr. 11-200/1 prej 02.02.2023 vit dhe numër të procedurës 49183, për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë planit urbanistik për fashat për formim të parcelës ndërtimore të një pjese të PK. nr. 215 dhe PK. nr. 216/1 , KK. Strimnicë jashtë r.n për ndërtim të objektit me destinim A1. 5-Shtëpi fshati me objekte ndihmëse.,komuna e Zhelinës, siërfaqja gjithëpërfshirëse është P=4943 m2.

Comments are closed.

Close Search Window