Lajme, Njoftime

Deri te:

Bashkësitë lokale të Komunës së Zhelinës

N J  O  F  T  I M

Të nderuar,

Ju njoftojmë se duke filluar nga muaji Shtator, kryetari i komunës së Zhelinës, z. Blerim Sejdiu, do të zhvillojë takime me qytetarët e vendbanimit Tuaj, me qëllim të njoftimit me kërkesat dhe nevojat e qytetarëve, si bazë  për përpilimin e dokumentit REVIZIONI URBAN nga ana e menaxherit të projektit.

Dokumenti në fjalë do të shërbejë si bazë për fitimin e të drejtes së shfrytëzimit të grantit nga  Banka Botërore, si rezultat i realizimit me sukses të projekteve të finansuara përmes kredisë nga Banka Botërore.

Me respekt,

Komuna e Zhelinës,

Zyra për informim

Comments are closed.

Close Search Window