Fotogaleri, Lajme, Njoftime

Sot në Shkup, u zhvillua Konferenca vjetore për Decentralizim dhe Qeverisje Lokale e cila do të zgjatë dy ditë rradhazi, 21-22 Nëntor 2019, e organizuar nga UNDP Maqedoni. Në këtë Konferencë morrën pjesë disa ministra dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Shefi i Delegacionit Evropian dhe Koordinatorja e përhershme e UNDP për Maqedoni.
Nga kryetari i Komunës së Zhelinës u ngritën disa çështje që janë në kundërshtim me frymën e decentralizimit, e që janë në fuqi, si p.sh.:
▪Ndryshimi i Ligjit të ri të arsimit fillor, me anë të cilit Ligj, në vend se të decentralizohen po centralizohen skajshmërisht kompetencat e arsimit nga Pushteti lokal në atë qendror;
▪Kompetencat dhe procedura e tokave bujqësore në ato ndërtimore si dhe procedura e planeve urbanistike, ende është tepër e centralizuar dhe shumë burokratike, që komunave ju merr vite kohë;
▪Kompetencat në shumë sfera tjera si financiar, kulturor, komunikacion, etj., ende janë në fazën e centralizuar;
▪Të delegohen kompetencat nga pushteti qendor në atë lokal, paralelisht me bllok dotacionet e caktuara (financiare).

Komuna e Zhelinës.

Comments are closed.

Close Search Window