Lajme, Njoftime

Tashmë zyrtarisht nënshkruhet edhe një marrëveshje e re për asfaltimin e rrugës lokale në fshatin Çiflik.

Vlera e përgjithshme e këtij projekti është 3.400.424 denarë. Projekti në fjalë mbështetet financiarisht nga Agjensioni për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, në vlerë prej 1.000.000 denarë, ndërkaq komuna e Zhelinës kofinancon në vlerë prej 2.400.424 den. Kjo rrugë kap një gjatësi prej 470m dhe gjerësi 4.5m.

Të punojmë bashkërisht, për një të ardhme më të mirë.Vazhdojmë me sfidat e radhës!

Comments are closed.

Close Search Window