Lajme, Njoftime

Si deri te vetë-izolimi i rregullt shtëpiak?
Qëndroni në shtëpi, përveç se në rast urgjence. Përderisa keni mundësi, punoni nga shtëpia.
▪Ndahuni nga të tjerët në ambiente të ndryshme. Rregullisht ajrosni ambientet.
▪Përderisa keni në dispozicion, përdorni tualet të veçantë/banjë. Në të kundërtën, rregullisht dezinfektoni atë të cilin të gjithë e shfrytëzojnë.
▪Shmangni përdorimin e përbashkët të mjeteve për amvisëri siç janë peshqirët për duar, çarçafët, gotat, takëm për ngrënie.
▪Në rast se porosisni ushqim/produkte nëpërmjet dërgesës, anëtar tjetër i amvisërisë që i merr, shmangni kontakt me personin që e kryen dërgesën,
▪Qëndroni në distancë të sigurt me tjerët ndërmjet 1 dhe 2 metra.
▪Pastroni hapësirat në shtëpinë tuaj të cilat më shpesh i shfrytëzoni.
▪Ndiqni rekomandimet për parandalimin e institucioneve shëndetësore.
▪Përderisa ndjeni simptoma të njëjta ose të ngjashme të gripit, mos vizitoni mjekun, por paraqituni në qendrat për shëndet publik.
QSHP Manastir – 071/261-330
QSHP Veles – 071/219-278
NR Gjevgjeli – 078/545-444
QSHP Koçan – 071/373-913
QSHP Kumanovë – 070/215-851
QSHP Ohër – 070/723-029
QSHP Prilep – 076/475-747
QSHP Shkup – 071/289-614
QSHP Strumicë 072/235-543
QSHP Tetovë 075/240-464
NR Gostivar 076/365-161
QSHP Shtip 078/365-613
IPSH Shkup 078/387-194
SHSH Alo doktor 02/15-123

Comments are closed.

Close Search Window