Lajme, Njoftime

Informojmë qytetarët e Komunës së Zhelinës për mundësitë e shfrytëzimit të ndihmës juridike pa pagesë, me qëllim që më lehtë të paraqesin raste të korrupsionit dhe konfliktit të interesit në komunën e tyre.

• Jeni banor i Komunës së Zhelinës?

• Keni nevojë për këshilla dhe ndihmë jurdike?

• Keni nevojë të paraqitni raste te korrupsionit apo konflikt të interesit?

Nëse po, vizitoni këndin juridik në hapësirat e Komunës së Zhelinës, çdo të martë nga ora 14:00 deri 16:00, ose kontaktoni avokatin në numrin e telefonit 070/858-144.

Të gjithë këto shërbime janë falas!

Aktiviteti “Për komunë pa korrupsion” financohet nga Agjencioni për Zhvillim Ndërkombëtar i Shteteve të Bashkuara (USAID), në kuadër të projektit të USAID për pjesëmarrje qytetare.

Çfarë është korrupcioni?

Në kuadër të Projektit të USAID për pjesëmarrje qytetare, Komuna e Zhelinës në bashkëpunim me Shoqatën Multikultura formuan kënd juridik për qytetarët e Komunës së Zhelinës! • Jeni banor i Komunës së Zhelinës?• Keni nevojë për këshilla dhe ndihmë jurdike?• Keni nevojë të paraqitni raste te korrupsionit apo konflikt të interesit?Nëse po, vizitoni këndin juridik në hapësirat e Komunës së Zhelinës, çdo të martë nga ora 14:00 deri 16:00, ose kontaktoni avokatin në numrin e telefonit 070/858-144.Të gjithë këto shërbime janë falas!Shikoni videon e mëposhtme dhe mësoni më shumë për korrupsionin dhe format më të shpeshta të korrupsionit. Nëse ju personalisht jeni ballafaquar me korrupsion, atëherë vizitoni këndin tonë juridik në hapësirat e Komunës së Zhelinës, çdo të martë nga ora 14:00 deri 16:00 ose na kontaktoni në numrin e telefonit 070/858-144.

Posted by Blerim Sejdiu – Komuna e Zhelinës on Thursday, October 15, 2020
ndihmë juridike pa pagesë

Komuna e Zhelinës në bashkëpunim me Shoqatën Multikultura në kuadër të projektit të USAID "Për komunë pa korrupsion", informon qytetarët e Komunës së Zhelinës për mundësinë e shfrytëzimit të ndihmës juridike pa pagesë, me qëllim që qytetarët më lehtë të paraqesin raste të korrupsionit dhe konfliktit të interesit në komunën e tyre. Në kuadër të Projektit të USAID për pjesëmarrje qytetare, Shoqata Multikultura formoi kënd juridik për qytetarët e Komunës së Zhelinës! • Jeni banor i Komunës së Zhelinës?• Keni nevojë për këshilla dhe ndihmë jurdike?• Keni nevojë të paraqitni raste te korrupsionit apo konflikt të interesit?Nëse po, vizitoni këndin juridik në hapësirat e Komunës së Zhelinës, çdo të martë nga ora 14:00 deri 16:00, ose kontaktoni avokatin në numrin e telefonit 070/858-144.Të gjithë këto shërbime janë falas!Shikoni videon e mëposhtme dhe mësoni më shumë për korrupsionin dhe format më të shpeshta të korrupsionit. Nëse ju personalisht jeni ballafaquar me korrupsion, atëherë vizitoni këndin tonë juridik në hapësirat e Komunës së Zhelinës, çdo të martë nga ora 14:00 deri 16:00 ose na kontaktoni në numrin e telefonit 070/858-144.

Posted by Blerim Sejdiu – Komuna e Zhelinës on Thursday, October 15, 2020

Comments are closed.

Close Search Window