Fotogaleri, Lajme, Njoftime, NPK

Eskavatori i dhuruar nga UNDP (United Nations Development Programme – Programa për Zhvillim e Kombeve të Bashkuara).
Të nderuar,
Në thirrjen e shpallur nga UNDP dhe pas vlersimit të tyre, Komunës së Zhelinës përmes angazhimit të NPK “Mirëmbajtja” i dhurohet një eskavator, me të cilin do t’i kryejmë shërbimet tona ende më shpejtë dhe më afër jush.

Comments are closed.

Close Search Window