Lajme, Njoftime

Bizneset janë faktor i rëndësishëm i partneritetit publiko-privat e cila rezulton në zhvillim ekonomik. Për këtë arsye, sot patëm nderin ti kemi prezent bizneset, sektorin publik dhe atë civil nga Komuna e Zhelinës në Tryezën e rrumbullakët me temë “Investimet lokale e përmirësojnë cilësinë e jetës”.
Në cilësinë e Kryetarit të komunës së Zhelinës, e përgëzova takimin e sotëm me sektorin e biznesit dhe atë civil, takim i cili organizohet për herë të parë në këtë format në komunën tonë. Bashkë me bizneset shprehëm gadishmëri me qëllim të inkuadrimit në iniciativa të përbashkëta për të mirën e komunitetit.
Në këtë tryezë të rrumbullakët u prezantuan aktivitetet e deritanishme të Komunës së Zhelinës, respektivisht projektit të përbashkët me #Albiz dhe #usaidmk, si dhe patëm mundësi të dëgjojmë më shumë rreth bashkëpunimit të bizneseve lokale me Komunën e Zhelinës si dhe praktikat pozitive të rrjetit afarist të Fondacionit Albiz nga bashkëpunimi i deritanishëm me sektorin joqeveritar dhe komunat.
Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit Investime me ndikim shoqëror në komunitete, i financuar nga USAID Maqedonia e Veriut.

Бизнисите се важен фактор на јавно-приватното партнерство што резултира со економски развој. Поради оваа причина, денеска имавме чест да ги имаме со нас бизнисите, јавниот и граѓанскиот сектор од општина Желино на тркалезната маса на тема „Локалните инвестиции го подобруваат квалитетот на животот“.
Градоначалникот на општина Желино, го поздрави денешниот настан со бизнис заедницата и граѓанскиот сектор, кој настан се одржува прв пат во оваа општина во овој формат. Тој, заедно со приватните компании изразија подготвеност да се вклучат во заеднички иницијативи за доброто на заедницата.
На ова тркалезна маса беа презентирани досегашните активности од нашиот проект во општина Желино, имавме можност да слушнеме повеќе за соработката на локалните бизниси со општина Желино, како и за позитивните практики на деловната мрежа на Фондација Албиз од досегашната соработка со невладиниот сектор и општините.
Оваа активност се реализраше во рамките на проектот Инвестиции со општествено влијание во заедниците, финансиран од УСАИД Северна Македонија.
**
Businesses are an important factor of public-private partnership which results in economic development. For this reason, today we had the honor to have the businesses, public and the civil sector from the Municipality of Zhelino in the round table on the topic “Local investments improve the quality of life”.
The Mayor of Zhelino Municipality, Mr. Blerim Sejdiu, welcomed the todays’ meeting with the business and civic sector, a meeting that is held for the first time in this municipality. He, together with the private companies expressed willingness to cooperate in joint initiatives for the good of the community.
In this round table, the activities of our project in the Municipality of Zhelino were presented, we had the opportunity to hear more about the cooperation of local businesses with the Municipality of Zhelino, as well as the positive practices of the business network of the Albiz Foundation from the cooperation with the non-governmental sector and municipalities.
This activity was carried out within the project “Social Impact Investments in Communities”, financed by USAID North Macedonia.

Comments are closed.

Close Search Window