Fotogaleri, Lajme, Njoftime

Ky projekt realizohet në bashkëpunimin me Komunën e Zhelinës dhe UNDP MK.
Ky projekt parashikon rehabilitimin e rrugës që lidhë fshatin Leshnicë të poshtme me Leshnicën e epërme.ë, edhe atë:

  • Lehtësimin e qarkullimit nga erozioni i tokës (rrëshqitjes së dheut),
  • Mbrojtje nga materialet e rënda në rrugë,
  • ndërtimi i kanalit për lehtësimin e zonave të sipërme të shtretërve të ujit,
  • ndërtimi i dy mureve mbrojtëse me gabiona me gjatësi totale prej 64 m,
  • instalimi i rrjetit mbrojtës në kombinim me rrjet çeliku,
  • rehabilitimi i asfaltit pas përfundimit të rinovimit të shpateve.

Punë
jo Fjalë

Comments are closed.

Close Search Window