Renovimi i sh.f.k “Luigj Gurakuqi”

Arsim, Lajme, Njoftime

Viti i ri shkollor 2023/24 filloi me dysheme të renovuara si dhe me dyer të reja të klasave. Ky projekt u... Më Tepër → Renovimi i sh.f.k “Luigj Gurakuqi”

Projekt urbanistik me plan për parcelim të PN. 1a.14. dhe P.1a.15. të formuara me ndryshim dhe plotësim të PUF Zhelinë-Bllok 1A,nga të cilat formohet PN 1a.14-15 me destinim G2.1-industri e lehtë ndërtimore për prodhim të elementeve …

Plane Urbanistike

... Më Tepër → Projekt urbanistik me plan për parcelim të PN. 1a.14. dhe P.1a.15. të formuara me ndryshim dhe plotësim të PUF Zhelinë-Bllok 1A,nga të cilat formohet PN 1a.14-15 me destinim G2.1-industri e lehtë ndërtimore për prodhim të elementeve …

Projekti urbanistik për fshat për formim të parcelës ndërtimore të një pjese të P.K. Nr.386/1 KK. Trebosh për ndërtim të objektit me destinim A1.1.-Shtëpi me oborr

Plane Urbanistike

... Më Tepër → Projekti urbanistik për fshat për formim të parcelës ndërtimore të një pjese të P.K. Nr.386/1 KK. Trebosh për ndërtim të objektit me destinim A1.1.-Shtëpi me oborr

Projekti urbanistik për fshat për formim të parcelës ndërtimore të një pjese të P.K. Nr. 352 K.K. Strimnicë jashtë r.n. për ndërtim të objektit me destinim A1.1.-Shtëpi me oborr

Plane Urbanistike

... Më Tepër → Projekti urbanistik për fshat për formim të parcelës ndërtimore të një pjese të P.K. Nr. 352 K.K. Strimnicë jashtë r.n. për ndërtim të objektit me destinim A1.1.-Shtëpi me oborr

Projekti urbanistik për formim të parcelës ndërtimore me destinim V2.8- Institucione për përkujdesjen e fëmijëve të moshës parashkollore-Kopshtet për fëmijë,nga PUF Zhelinë, KK Zhelinë-komuna e Zhelinës

Plane Urbanistike

... Më Tepër → Projekti urbanistik për formim të parcelës ndërtimore me destinim V2.8- Institucione për përkujdesjen e fëmijëve të moshës parashkollore-Kopshtet për fëmijë,nga PUF Zhelinë, KK Zhelinë-komuna e Zhelinës

Përkujtim dhe apel qytetarëve dhe personave juridik për shlyerjen e tatimit në pronë dhe tatimeve komunale

Lajme, Njoftime

... Më Tepër → Përkujtim dhe apel qytetarëve dhe personave juridik për shlyerjen e tatimit në pronë dhe tatimeve komunale

Përkujtim dhe apel qytetarëve për shlyerjen e tatimit në pronë dhe tatimeve komunale për vitin 2023

Lajme, Njoftime

... Më Tepër → Përkujtim dhe apel qytetarëve për shlyerjen e tatimit në pronë dhe tatimeve komunale për vitin 2023

RRENDI I DITËS Për mbajtjen e prezantimit publik “Rekonstruimin e rrugës lokale A-2 në v.b Zhelinë, Rekonstruimin e rrugës lokale në v.b Pallaticë- Uzurmishtë dhe Rekonstruimi e rrugës lokale ne v.b Kopacindoll”

Lajme, Njoftime

... Më Tepër → RRENDI I DITËS Për mbajtjen e prezantimit publik “Rekonstruimin e rrugës lokale A-2 në v.b Zhelinë, Rekonstruimin e rrugës lokale në v.b Pallaticë- Uzurmishtë dhe Rekonstruimi e rrugës lokale ne v.b Kopacindoll”

Fjalimi im, para forumit të biznesit të Komunës së Zhelinës

Lajme, Njoftime

Të dashur të pranishëm,Ju faleminderit që ndajtët kohë nga koha juaj e punës për të marrë pjesë... Më Tepër → Fjalimi im, para forumit të biznesit të Komunës së Zhelinës

Close Search Window