Lajme, Njoftime

Takimi i sotëm me anëtarët e grupeve punuese, në kuadër të aktiviteteve të Forumit në Bashkësi, u zhvillua në formë të diskutimit interaktiv për propozim projektet që u prezantuan në sesionin e parë, me ç’rast pjesëmarrësit formuluan koncept-idetë, duke definuar qëllimet dhe mënyrat e zbatimit të projekteve të propozuara. Krijimi i partneriteteve në mes të komunës, organizatave dhe qytetarëve është një nga objektivat kryesore të organizimit të këtij forumi, ku qytetarët kanë ndikim të drejtpërdrejtë në procesin e vendimmarrjes.

Comments are closed.

Close Search Window