Arsim, Fotogaleri, Lajme, Njoftime

Si e gjetëm, e si është sot!

Shkolla “Rahmetulla Ameti”-Llërcë, Komuna e Zhelinës.

Pa ndihmën e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, ne vazhdojmë të investojmë pa u ndalur, në të gjitha shkollat tona!

Ta gëzoni nxënës dhe arsimtarë të dashur!

#Punë
#JoFjalë

Comments are closed.

Close Search Window