Fotogaleri, Lajme, Njoftime

Në hyrje të Zhelinës është vendosur një tabelë nga ana e udhëheqësisë së Komunës së Zhelinës, ku në gjuhën angleze shkruhej “Nothing lasts forever. Not even the coronavirus” që do të thotë “Asgjë nuk zgjatë përgjithmonë, as koronavirusi”.

Vendosja e kësaj tabele u bë publike nga vetë kryetari i Zhelinës, Blerim Sejdiu, administrata e të cilit kohëve të fundit kanë qenë mjaftë kreative në përcjelljen e porosive për luftën kundër koronavirusit.

Comments are closed.

Close Search Window