Arsim, Fotogaleri, Lajme, Njoftime

Komuna e Zhelinës sot përfundoi me punimet e e rikonstrumit të 3 shkollave, duke lëshuar të gjitha në përdorim , edhe atë: Shfk “Ibrahim Temo”-Strimnicë, shfk “Rahmetulla Ameti”-Çiflik, shfk “Pashko Vasa” në Grupçin. Ndërkaq sot, u bë dhe hedhja e gurëthemelit të ndërtimit të shkollës së re “Pashko Vasa” në Cerovë.
Ashtu siç e kemi cekur vazhdimisht, rëndësi e veçantë i kushtohet arsimit në komunën e Zhelinës, me të vetmin synim që të krijojmë kushte më të mira për më të dashurit tanë, gjeneratat e reja që janë shtylla kryesore e shoqërisë.
Gëzofshi e festofshi gjithmonë.

Comments are closed.

Close Search Window