Përkujtim dhe apel qytetarëve dhe personave juridik për shlyerjen e tatimit në pronë dhe tatimeve komunale

Lajme, Njoftime

... Më Tepër → Përkujtim dhe apel qytetarëve dhe personave juridik për shlyerjen e tatimit në pronë dhe tatimeve komunale

Përkujtim dhe apel qytetarëve për shlyerjen e tatimit në pronë dhe tatimeve komunale për vitin 2023

Lajme, Njoftime

... Më Tepër → Përkujtim dhe apel qytetarëve për shlyerjen e tatimit në pronë dhe tatimeve komunale për vitin 2023

RRENDI I DITËS Për mbajtjen e prezantimit publik “Rekonstruimin e rrugës lokale A-2 në v.b Zhelinë, Rekonstruimin e rrugës lokale në v.b Pallaticë- Uzurmishtë dhe Rekonstruimi e rrugës lokale ne v.b Kopacindoll”

Lajme, Njoftime

... Më Tepër → RRENDI I DITËS Për mbajtjen e prezantimit publik “Rekonstruimin e rrugës lokale A-2 në v.b Zhelinë, Rekonstruimin e rrugës lokale në v.b Pallaticë- Uzurmishtë dhe Rekonstruimi e rrugës lokale ne v.b Kopacindoll”

Fjalimi im, para forumit të biznesit të Komunës së Zhelinës

Lajme, Njoftime

Të dashur të pranishëm,Ju faleminderit që ndajtët kohë nga koha juaj e punës për të marrë pjesë... Më Tepër → Fjalimi im, para forumit të biznesit të Komunës së Zhelinës

Bizneset janë faktor i rëndësishëm i partneritetit publiko-privat e cila rezulton në zhvillim ekonomik

Lajme, Njoftime

Bizneset janë faktor i rëndësishëm i partneritetit publiko-privat e cila rezulton në zhvillim ekonomik.... Më Tepër → Bizneset janë faktor i rëndësishëm i partneritetit publiko-privat e cila rezulton në zhvillim ekonomik

V E N D I M – Për zgjedhjen e kandidatit pas Shpalljes interne 02/2023 për avansimin e nënpunësit administrative

Lajme, Njoftime

... Më Tepër → V E N D I M – Për zgjedhjen e kandidatit pas Shpalljes interne 02/2023 për avansimin e nënpunësit administrative

SHPALLJE INTERNE NUMËR 02/2023

Lajme, Njoftime

... Më Tepër → SHPALLJE INTERNE NUMËR 02/2023

V E N D I M – Për zgjedhjen e kandidatit pas Shpalljes interne 01/2023 për avansimin e nënpunësit administrative

Lajme, Njoftime

... Më Tepër → V E N D I M – Për zgjedhjen e kandidatit pas Shpalljes interne 01/2023 për avansimin e nënpunësit administrative

SHPALLJE INTERNE NUMËR 01/2023

Lajme, Njoftime

... Më Tepër → SHPALLJE INTERNE NUMËR 01/2023

Close Search Window