Lajme, Njoftime, NPK

Uzurmisht

#Vazhdojmë_Me_Dezinfektimin#Uzurmisht#Komuna_e_Zhelinës

Posted by Blerim Sejdiu – Komuna e Zhelinës on Saturday, 11 April 2020

Trebosh

#Vazhdojmë_Me_Dezinfektimin#Trebosh#Komuna_e_Zhelinës

Posted by Blerim Sejdiu – Komuna e Zhelinës on Saturday, 11 April 2020

Pallaticë

#Vazhdojmë_me_dezinfektimin#Pallaticë#Komuna_e_Zhelinës

Posted by Blerim Sejdiu – Komuna e Zhelinës on Saturday, 11 April 2020

Zhelinë

#Vazhdojmë_Pa_Ndalur#Zhelinë#Komuna_e_Zhelinës

Posted by Blerim Sejdiu – Komuna e Zhelinës on Saturday, 11 April 2020

Strimnicë

#Vazhdojmë_Pa_Ndalur#Strimnicë#Komuna_e_Zhelinës

Posted by Blerim Sejdiu – Komuna e Zhelinës on Saturday, 11 April 2020

Dëbërca

#Vazhdojmë_me_dezinfektimin #Dëbërca #Komuna_e_Zhelinës

#Vazhdojmë_me_dezinfektimin#Dëbërca#Komuna_e_Zhelinës

Posted by Blerim Sejdiu – Komuna e Zhelinës on Sunday, 12 April 2020

Grupçin

A

#Vazhdojmë_me_dezinfektimin#Grupçin#Komuna_e_Zhelinës#Falemenderojmë_kompaninë_ANRRA_CENTRUM

Posted by Blerim Sejdiu – Komuna e Zhelinës on Sunday, 12 April 2020

Kapazhdoll

#Vazhdojmë_me_dezinfektimin#Kapazhdoll#Komuna_e_Zhelinës#Falemenderojmë_kompaninë_ANRRA_CENTRUM

Posted by Blerim Sejdiu – Komuna e Zhelinës on Sunday, 12 April 2020

NovoSellë

#Vazhdojmë_me_dezinfektimin#NovoSellë#Komuna_e_Zhelinës#Falemenderojmë_kompaninë_ANRRA_CENTRUM

Posted by Blerim Sejdiu – Komuna e Zhelinës on Sunday, 12 April 2020

Leshnic e poshtme

#Vazhdojmë_me_dezinfektimin#Leshnic_e_poshtme#Komuna_e_Zhelinës#Falemenderojmë_kompaninë_ANRRA_CENTRUM

Posted by Blerim Sejdiu – Komuna e Zhelinës on Sunday, 12 April 2020

Comments are closed.

Close Search Window