MËRGIMTARI ME DONACION PËR TË GJITHA SHKOLLAT E KOMUNËS SË ZHELINËS

Arsim, Fotogaleri, Lajme, Njoftime

Edhe një iniciativë e shkëlqyer nga ana e zotëri Vesel Ahmedit, veprimtar dhe bashkatdhetarë i yni i... Më Tepër → MËRGIMTARI ME DONACION PËR TË GJITHA SHKOLLAT E KOMUNËS SË ZHELINËS

Rikonstruim i Sh.F.K. “Pashko Vasa” – Grupçin

Arsim, Fotogaleri, Lajme, Njoftime

Krahas investimeve tjera që po realizohen këtë vit, veçanërisht në përmirësimin e infrastrukturës... Më Tepër → Rikonstruim i Sh.F.K. “Pashko Vasa” – Grupçin

Fillon bashkëpunimi mes USAID dhe Komunës së Zhelinës, për të plotësuar rikonstruimin e sh.f “Rametulla Ameti” në fshatin Çiflik

Arsim, Fotogaleri, Lajme, Njoftime

Pas realizimit të projektit me UNDP për rindërtimin e pjesës së nyjeve sanitare dhe shtimin e zyrave... Më Tepër → Fillon bashkëpunimi mes USAID dhe Komunës së Zhelinës, për të plotësuar rikonstruimin e sh.f “Rametulla Ameti” në fshatin Çiflik

Kryetari Sejdiu prezantoi përfundimin e punimeve të rikonstruimit të shkollës me mjetet e siguruara nga UNOPS, me kofinancim nga komuna e Zhelinës

Arsim, Lajme, Njoftime

Sot (05.10.2020) nga sh.f “Ibrahim Temo” në fshatin Strimnicë, në një ambient krejtësisht... Më Tepër → Kryetari Sejdiu prezantoi përfundimin e punimeve të rikonstruimit të shkollës me mjetet e siguruara nga UNOPS, me kofinancim nga komuna e Zhelinës

Dorëzimi i Përfundimit nga Këshilli i Komunës së Zhelinës deri te Ministria e arsimit dhe shkencës, për fillimin e vitit mësimor 2020/2021 me prezencë fizike

Arsim, Lajme, Njoftime

... Më Tepër → Dorëzimi i Përfundimit nga Këshilli i Komunës së Zhelinës deri te Ministria e arsimit dhe shkencës, për fillimin e vitit mësimor 2020/2021 me prezencë fizike

Manual për operatorët ushqimorë në ambientet shkollore

Arsim, Lajme, Njoftime

... Më Tepër → Manual për operatorët ushqimorë në ambientet shkollore

Close Search Window